14 Ιανουαρίου – Χαρτογραφώντας τα κινήματα υγείας στην Ευρώπη: ζητήματα ορισμού, οριοθέτησης, σύγκρισης και κατηγοριοποίησης (Στέλλα Χρήστου)

Το πρόσφατο ερευνητικό ενδιαφέρον γύρω απο τα σημεία σύγκλησης της ιατρικής και πολιτικής κοινωνιολογίας ανέδειξε τη βιβλιογραφία των Κοινωνικών Κινημάτων Υγείας (ΚΚΥ) τα οποία ‒ενώ σημειώνουν μεγάλες και σημαντικές κατακτήσεις τόσο ιστορικά όσο και στις μέρες μας‒ υποεκπροσωπούνται στις μελέτες συγκρουσιακής πολιτικής. Έτσι, οι Brown και Zavestoski (2005) και Taylor και Zald (2013) μας προτρέπουν να διερευνήσουμε τα ΚΚΥ ως διακριτή κατηγορία κινημάτων που στοχεύουν στην ιατρική μεταρρύθμιση και πολιτική, αλλά και στην επιρροή πεποιθήσεων, έρευνας και πρακτικής, διαμορφώνοντας έτσι μια ερευνητική ατζέντα, που όμως περιορίστηκε σε μελέτες τρεχόντων ΚΚΥ στις Η.Π.Α. Με αφετηρία τη σύντομη ιστορική αναδρομή στα κινήματα και τις εκστρατείες υγείας από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα της Υγείας ως πεδίο πολιτικής οργάνωσης, διάρθρωσης ταυτοτήτων και διεκδικήσεων, καθώς και τον ρόλο των Ευρωπαϊκών Συστημάτων Υγείας στη διαφοροποίηση των Ευρωπαϊκών ΚΚΥ. Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε τα ετερογενή χαρακτηριστικά αυτών των κινημάτων, και θα προβληματιστούμε γύρω από τις κατηγορίες που προκύπτουν. Τέλος, θα συζητήσουμε τα ζητήματα ορισμού που προκύπτουν στις μελέτες των ΚΚΥ, καθώς και πιθανές λύσεις και καλύτερους τρόπους προσέγγισης των κινημάτων αυτών.